טופס הוצאת דירה מרכוש המשק  לקולקטיב ביטוח רכוש פרטי

מגיע לכם יותר בביטוח הדירה!

 • כיסוי ביטוחי מורחב למבנה ולתכולה
 • בחירת שרברב פרטי.
 • כיסוי לתכשיטים מחוץ לבית.
 • נזקי  שינוי מתח למכשירי חשמל –  כיסוי בלעדי לחברי קיבוץ על פי נוסח הפוליסה "רכוש המשק".
 • כיסוי צד ג'.
 • נזקי טרור.
 • ערכי תכולה עד 250,000 אלף ₪ לא ידרשו להתקנת מיגונים נוספים בדירה.

פרטים מהותיים
לקבלת הצעה לביטוח דירה  מאשר/ת קבלת עדכונים והטבות מביטוח חקלאי
  אני מעוניין ברכישת ביטוח דירה במסגרת קולקטיב ביטוח חקלאי ללא כניסה לאתר הר הביטוח
  אנו מצהירים כי המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוננו ובהסכמתנו. ידוע לנו שמטרת מסירת המידע הינה להפקת פוליסת ביטוח. מסמך זה אינו מהווה אישור לשם קיום ביטוחי.

  טופס הוצאת דירה מרכוש המשק  לקולקטיב ביטוח רכוש פרטי

  מגיע לכם יותר בביטוח הדירה!

  • כיסוי ביטוחי מורחב למבנה ולתכולה
  • בחירת שרברב פרטי.
  • כיסוי לתכשיטים מחוץ לבית.
  • נזקי  שינוי מתח למכשירי חשמל –  כיסוי בלעדי לחברי קיבוץ על פי נוסח הפוליסה "רכוש המשק".
  • כיסוי צד ג'.
  • נזקי טרור.
  • ערכי תכולה עד 250,000 אלף ₪ לא ידרשו להתקנת מיגונים נוספים בדירה.

  פרטים מהותיים
  לקבלת הצעה לביטוח דירה   מאשר/ת קבלת עדכונים והטבות מביטוח חקלאי
   אני מעוניין ברכישת ביטוח דירה במסגרת קולקטיב ביטוח חקלאי ללא כניסה לאתר הר הביטוח
   אנו מצהירים כי המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוננו ובהסכמתנו. ידוע לנו שמטרת מסירת המידע הינה להפקת פוליסת ביטוח. מסמך זה אינו מהווה אישור לשם קיום ביטוחי.